Skriv ut den här sidan

Kyrkan

Genom det som berättats av äldre personer från deras barn och ungdom har det framkommit att statskyrkan hade stor betydelse i människornas liv, så även för Grundforsborna.

Trots lång väg 
till kyrkan i Stensele, med tanke på färdmöjligheterna, besöktes kyrkan av människor i alla åldrar. Fågelvägen är avståndet mellan Grundfors och kyrkan i Stensele
ca 25 km. Man gick, 
åkte skidor eller i bästa fall gick färden med häst eller risselsläde. Sommartid fanns möjlighet att åka med "kyrkbåt" från en plats vid Umeälven strax nedanför
Berglunda, den platsen 
benämns än i dag för "kyrkbåtlänningen".

I Stensele fanns kyrkstugor och stallar uppförda. Några av byborna ägde "kyrkkammare" där de bodde under kyrkhelgerna. År 1924 brann de flesta av kyrkstugorna ner.
Därefter blev kyrkplatsen inte samma betydande mötesplats som tidigare. Genom pingströrelsens starka påverkan förlorade också kyrkan delvis sin betydelse för byborna.
 

kyrkan