Skriv ut den här sidan

Fiske

Fiskekort: Köper du hos Tommy Jönsson tel 0951- 420 08
                                         Roland Ruuth tel 0951-420 22

Fiskekortspriser
Dygnskort:            100kr
Årskort:                 200kr
Årskort/familj:     300kr
 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR  FISKEKORTSINNEHAVARE SOM
KÖPT FISKEKORT FÖR GRUNDFORS FISKEVÅRDSFÖRENING.

FISKEKORT SKALL LÖSAS INNAN FISKET BÖRJAR.
Fiske får bedrivas i följande sjöar och vattendrag:

AVAN: Fiske med nät, obegränsat antal, spö och mjärde året runt.
SPEGELDAMMEN: Isfiske från och med andra lördagen i februari.

Max 3 fiskar / person och dygn.
Familjekort:  3 fiskar / person , som är närvarande och kan fiska.
Nätläggning för gädda får göras efter islossning och en vecka fram,i övrigt nätförbud.
Fiske får bedrivas på sommaren  ,med fluga och drag, båt får användas.
Efter inplantering fram till isfiskepremiären - fiske förbjudet.

UTLOPPET OCH SELET NEDANFÖR DAMMEN:
-  Fiske tillåtet ned till Mejvanselet.

Minimått på öring 45 cm, harr 30 cm.
Fiske endast med handredskap
Nätförbud
Fiskeförbud vid utloppet efter den 15 september efter öring, selet dock tillåtet.
Ovanför dammen,se ovan, med alla redskap.

JORANBÄCKEN:

-  Fiske endast med handredskap
Max 10 fiskar /dag. 
Fiskeförbud efter 15 sep.

BJÖRKLIDTJÄRN:  Fritt fiske


STORTRÄSKET: Endast  handredskap, båtförbud.