Skriv ut den här sidan

Elström

Julafton 1923 blev en märkesdag i byns historia. De första elljuslamporna tändes
i byn, spänningen var 130 volt. Tidigare 
hade belysningen utgjorts av stearinljus
och skenet från den 
öppna spisen. Senare kom fotogen och karbidlampor att användas.

I början av 1920-talet hade byborna börjat diskutera möjligheten av att få ström från
Gunnarns kraftstation och en 
elektrisk förening bildades. Stolpar restes och ledning
drogs 
över Björnberget fram till kraftstationen i Gunnarn.