Skriv ut den här sidan

Kommunikationer

Samfärdsmedlen var tidigare ett problem för Grundforsborna. Omkring år 1922, efter många inlagor till telegrafverket och myndigheter installerades rikstelefon i byn. År 1930 färdigställdes landsvägen Grundfors-Kovallberget.

I samband med flygfältets tillkomst ändrades vägsträckningen av vägen som blev någon kilometer längre. Tidigare hade en kärrväg brutits mellan Grundfors och fram till landsvägen strax söder om Kovallberget.

Byborna hade själva brutit denna väg med stöd av ett mindre bidrag från Stensele vägstyrelse. Kärrvägen var vissa tider på året nästintill oframkomlig med häst och vagn. Närmaste handelsbod och poststation fanns i Bastuträsk (numera Gunnarn). Dit färdades man på en väl upptrampad gångstig, spångad över bäckar och myrar, över Björnberget.