Skriv ut den här sidan

Grundfors historia

 

Grundfors fyller 220 år.  Läs gärna om byns historiafolkskolan i Grundfors åren 1879 - 1967,
kyrkan, kommunikation, elströmvatten och avlopp, jord- och skogsbruket.