Vatten och avlopp

Från de djupgrävda brunnar som fanns, på i stort sett varje gård, klarades vattenförsörjningen till både hushållen och boskapen.

Vattnet "hinkades" upp från brunnen medelst vevställning, kätting och hink eller hinkflygel. Fram till 1950-talet hade hushållen gemensamma tvättbryggor vid stranden av Avan. Sängkläder, mattor och tyngre plagg sparades oftast för tvätt till efter islossningen på våren. Vittvätten kokades i lut i en värmare som var placerad på stranden. Från bryggan sköljdes tvätten direkt i älvvattnet och hängdes sedan upp på klädstreck för att torka i vårluften. Vintertid var det vanligt att man tvättade kläder vid de bäckar som rinner genom byn. Bäckarna dämdes upp och tvättstugor av tunna bräder byggdes till skydd mot kylan.

I tvättstugorna fanns värmare och bykkar. Vattnet hämtades upp från vak med hink eller skopa.

År 1956 uppförde Vattenfall en tvättstuga och bastu i byn för att nyttjas gemensamt av Grundforsborna. Efter en tid övertog byborna själva driften av tvättstugan, genom bildande av en förening.

I mitten av 70-talet, då varje hushåll skaffat egna tvättmaskiner, upphörde föreningen.