Grundfors Byaförening

Fiskeförening och Vattenförening ingår numera
i Grundfors Byaförenig

 
 
Årsmötesprotokoll 

 

JaktföreningenLycklig skytt Stig-Ola From, Stensele. Foto: Kennet Holmgren 2005 

Årsmötesprotokoll